Aloha Senteret

Design Idea: The Plumeria Flower

The Hawaiians have always had a close relationship with nature and the beauty of the island that they live on. They have always especially appreciated the ocean and the many flowers that inhabit their island. The flowers that are important to the Hawaiian people are the hibiscus flower the plumeria flower. The flowers are commonly used in lei's and much of the traditional Hawaiian artwork. In the Hawaiian culture, the plumeria symbolizes positivity and is used in leis or to celebrate special occasions. When worn in the hair, the plumeria flower symbolizes the relationship status of the wearer. A flower over the right ear means she is available while one over the left means she is taken.

Hula. Dance that releases Power and Joy

Hula dansen er livserfaring og menneskekunnskap nedfelt i legender og historier som holdes levende gjennom sang og bevegelse. Dansen springer ut av hawaiiernes nære tilknytning til naturen.

Hula dansen er en fantastisk måte å koordinere kropp og sinn på. I sin enkle og rene form lærer den oss å sentrere hode og hofter, hender og føtter mellom himmel og jord!

Les mer på Alohasenteret.no

Back to portfolio