KOSTRAhjelp

Riktig kontering og mva-behandling.


Kunde: DIBkunnskap AS
Leveranse: konsept, UX & grafisk design, nettsiden, logo, profilmanual, trykksaker.
Se løsningen her: KOSTRAhjelp.no
Se video «KOSTRAhjelp på 90 sekunder» Lanseringen: juni 2016


Målsetting

Skape et webbasert kunnskapverktøy og oppslagsverk «KOSTRAhjelp» som gjør det enkelt for brukerne som jobber med regnskap og økonomi i kommuner og fylkeskommuner å finne frem riktig kontering og mva i kommunale tjenesteområder.

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet (https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra).


Resultat

Et oversiktlig, brukervennlig og responsivt søkehjelp KOSTRAhjelp hvor brukere kan raskt og enkelt finne svar. En løsning er tilpasset hver enkelt kommune og dens kontoplan.
KOSTRAhjelp har allerede blitt tatt i bruk i mange kommuner, og brukes både i regnskapsavdelingen og ute i virksomhetene.


Min rolle

Jeg var ansvarlig for UX-opplevelsen og design. Jeg samarbeidet med IT-sjefen og utviklere.
Jeg fikk jeg en oppgave å lage skisser og grafikk til KOSTRAhjelp, logo og profilhåndbok for det nye produktet og en landingsside.
I tillegg samarbeidet jeg med fagavdelingen og salgsavdelingen for å utvikle helhetlige kommunikasjonsløsninger for både trykte og digitale medier.


Design og brukeropplevelse

Frå idé og første skisser til ferdig produkt
Vi laget mange ulike konsepter for å sjekke hvilken vei vi bør gå ved presentasjon av søk, arter og funksjoner. Vi endret styling på resultater mange ganger. Vi bestemte å skille ut undertemaer i søk og presentere collapsede undertemaer/overskrifter på innhold. Utvidede og detaljerte veiledninger delte vi inn i oversiktlige temaer slik at brukere enkelt skal finne/kjenne igjen riktig konto (art) og tjeneste (funksjon).

Raskt til svaret. Enkelt å bruke.

Tilpasset og oppdatert
KOSTRAhjelp en svært oversiktlig veiledning som er tilpasset hver enkelt kommune. Ved å velge kun de tjenesteområdene som er aktuelle for deg, vil du får en bedre oversikt over funksjoner og tjenestekontoer som du skal forholde deg til. Samtidig vil det hjelpe oss med å foreslå aktuelle mva-koder.

Valg av spesifikke tjenesteområder begrenser hvilke funksjoner du kan søke opp og i. Ønsker du et bredere søk i funksjoner og tjenestekontoer, kan du når som helst velge flere i listen øverst til høyre i løsningen. Valg av tjenesteområder huskes til neste gang du logger deg på.

Nettbasert
KOSTRAhjelp krever ingen installasjon og er klar til bruk innen kort tid. Tilpasset både PC og mobil.


Logodesign og Profilhåndbok

Vi bestemte at vi trenger noen symbolikk. Jeg tegnet et symbol som ligner kommunevåpen og reflekterer KOSTRAhjelps tjenester og mål. Logotype ble utført i grønt og blå – to farger for å skille mellom Art og Funksjoner. Blå er en trygg og god farge som symboliserer stabilitet, ro og harmoni. Blått står også for inspirasjon, sannhet og kommunikasjon. Lys grønn symboliserer friskhet, vekst, positivitet, oppfinnsomhet og innovasjon. Grønn symboliserer helse og penger og er assosiert med velstand.


Landingssiden og innlogging

Farger som ble brukt i logoen ga meg også inspirasjon ved å bruke bildet av nordlys i bakgrunnen på hjemmesiden kostrahjelp.no.


Markedsføring

Jeg laget ulike kommunikasjonsløsninger for både trykte og digitale medier bl.a.:
Brosjyrer, roll-up, en pop-up massevegg til konferanser og arrangement (f.eks. KOMØK).
Visittkort
Annonser til magasinet Kommunal Økonomi
Bannere til kommunal-rapport.no
T-skjorter